PREDSTAVITEV DRUŠTVA AJDA GORIŠKA

 

Ime: Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje »Ajda« Goriška

Ustanovljeno: 1998 kot delovna skupnost Društva Ajda Vrzdenec

Samostojno društvo od 2001

Število članov: 170

Naslov:Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici


ROJSTNI PODATKI

Društvo Ajda Goriška sodi v skupino društev Ajda, ki so nastala iz delovnih skupnosti, delujočih v Društvu za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda Vrzdenec. Kmetija Mete Vrhunc na Vrzdencu je bila prva te vrste v Sloveniji in hkrati prva učilnica in svojevrsten laboratorij za vzgojo kmetovalcev, vrtičkarjev in čebelarjev, ki so se začeli v zgodnjih devetdesetih zavedati nujnosti sprememb v kmetijstvu in v odnosih do življenja nasploh. Na začetku novega tisočletja je članstvo v vrzdenškem društvu že tako naraščalo, da je bilo zaradi smiselne porazdelitve organizacijskih obveznosti, rutinskih administrativnih opravil, predvsem pa zaradi pokrajinskih posebnosti posameznih delovnih enot potrebno delo razdeliti in ustanoviti samostojna društva.

Biodinamika je na novogoriški, točneje na primorski sceni že od leta 1998, ko se je peščica posameznikov iz okolice Nove Gorice in Avč pri Kanalu na pobudo univ. dipl. ing. agr. Franke Ozbič in Albina Testena pridružila Meti Vrhunc v Društvu Ajda Vrzdenec in v Avčah ustanovila delovno skupnost pod okriljem tega društva. Kot samostojno društvo pa Ajda Goriška deluje od leta 2001.

Konec leta 2004 je bilo članov z območja gornjega dela doline Soče že toliko, da so se odcepili od goriškega društva in ustanovili Društvo Ajda Posočje.


NAŠE POSEBNOSTI

Zemljepisna lega območja, na katerem živijo in delajo člani Društva Ajda Goriška, je zelo raznolika, saj sega od srednjega dela doline reke Soče do Banjške planote, od Nove Gorice in okolice do Goriških Brd do Krasa in Vipavske doline ter celo na koprsko območje.

Lega nam poleg zelenjave in poljščin omogoča gojenje vinske trte in južnega sadja (predvsem smokve in kaki), v zadnjih letih pa se je v naše kraje vrnila tudi oljka, ki ji v društvu posvečamo vse več pozornosti.

Zaradi lege in podnebja pa se moramo na našem območju spoprijemati tudi s težavami. Izrazito povečanje ozonskega delovanja in sončnega sevanja v poletnih mesecih ter industrijsko onesnaževanje na nekaterih delih našega območja nas v zadnjih letih sili k temu, da dosledneje uporabljamo biodinamične pripravke za razstrupljanje obdelovalnih površin in utrjevanje ter zdravje rastlin ter odvračanje škodljivcev. Prav zato smo se tudi odločili, da našim članom (še posebno tistim, ki obdelujejo večje površine) nekoliko olajšamo pripravljanje (mešanje) preparatov za škropljenje. V ta namen smo organizirali poseben center na vrtnariji Majdin gaj na Vogrskem, kjer na določene dneve - po vnaprej objavljenem programu škropljenja mešamo potrebne preparate. Organizirano skrbimo tudi za zastiranje rastlin in zemlje pred izsušitvijo, sončno pripeko in padavinami.


KAJ JE BIODINAMIČNO ali BIOLOŠKO-DINAMIČNO GOSPODARJENJE?

Je moder način gospodarjenja z naravnimi viri, ker:

· omogoča pridelavo tako kvalitetne hrane, da nas ta ne le prehranjuje, ampak tudi zdravi

· ne obremenjuje narave s strupi in nerazgradljivimi snovmi niti z gensko spremenjenimi organizmi

· zagotavlja rodovitnost zemlje

· ohranja naravno ravnovesje in pestrost avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst

· biološko-dinamična metoda upošteva vse dejavnike, ki vplivajo na uravnoteženo sobivanje človeka z naravo


Več o biološko-dinamični metodi in delovanju ostalih društev Zveze Ajda lahko preberete na:

www.zveza-ajda.si in povezavah.